Video xem thêm: Rơi nước mắt trước nghị lực của cậu bé tập đi