Video xem thêm: Chia tay người yêu, trai đẹp tức tốc từ Nhật bay về đòi lại iPhone 7 Plus và 2 triệu tiền quà