Video xem thêm: Hãi hùng xem bộ tộc người Indonesia... sống chung với người chết suốt hàng chục năm