Video xem thêm: Giới trẻ đua nhau thực hiện trào lưu thả cá vào xương quai xanh