Video xem thêm: Say rượu, người đàn ông bị xe cán ngang người và cái kết