Video xem thêm: Phan Văn Đức lập công tại trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan