Video xem thêm: Anh Lạc bị Nhĩ Tình tát. Nguồn: Diên Hi Công Lược Fanpage