Video xem thêm: CHẤT CHƠI KỲ 01: "Cậu Bé Yo-Yo" 6 tuổi thể hiện kỹ năng "thần sầu"