Video xem thêm: Trấn Thành lầy lội đem bông vạn thọ đi "cua" Việt Hương