Video xem thêm: Bị rắn cắn, cô gái tay không bắt "hung thủ" vào viện kiểm tra xem có độc hay không