Video xem thêm: Siêu phẩm "trivela" của Đoàn Văn Hậu vào lưới U23 Oman