Video xem thêm: Hoài Lâm đóng giả Sơn Tùng M-TP: "Em của ngày hôm qua"