Video xem thêm: Xem clip "nhật kí đi đẻ" của Lan Phương, nhiều người bật khóc vì sự hy sinh quá lớn của mẹ