Video xem thêm: Bước ra từ Underground, nhưng những ca sĩ này lại thành công hơn cả những sao chính thống