Video xem thêm: Nghệ sĩ Campuchia "ăn cắp" hit Bad boy của Đông Nhi