Video xem thêm: Ca khúc của ca sĩ Campuchia bị cho là đạo lại từ sản phẩm của Tóc Tiên và SNSD