Video xem thêm: Sau tất cả, con gái vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người bố