Video xem thêm: "Ngã ngửa" trước lượng view "cao ngút trời" của các show thực tế tại Trung Quốc