Video xem thêm: Tìm được viên kim cương hơn 465 tỷ đồng trong hộp giày