Video xem thêm: BƠM DẦU 700K NHƯNG KM KHÔNG LÊN, CHỦ XE NHẤT QUYẾT KHÔNG CHỊU TRẢ TIỀN