Video xem thêm: Xã Nam Phương Tiến đã có điện trở lại sau hơn 10 ngày ngập lụt