Video xem thêm: Mr. Đàm quẩy "Hello" cùng Hương Giang, Sinon