Video xem thêm: TOP 10 MÓN GIẢI NHIỆT ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT ĐÔNG NAM Á, VIỆT NAM CŨNG GÓP MẶT