Video xem thêm: Va chạm giao thông giữa cậu bé và người đàn ông ngoại quốc