Video xem thêm: Chị nghĩ rằng các nhân vật Công và Hương đã được viết dựa trên câu chuyện của chị và anh Hoàng Anh?