Video xem thêm: Chị có cho rằng chị và nhân vật giống nhau về câu chuyện. Vậy chị có cho rằng cuộc đời của Hương sẽ ứng nghiệm trên cuộc sống của mình?