Video xem thêm: Chị có nhận thấy nhân vật Hương và Lê Phương có sự tương đồng? Và chị có đồng ý với lựa chọn của Hương?