Video xem thêm: Chị có dự định đóng những vai phản diện trong tương lai không?