Video xem thêm: Đại tang đẫm nước mắt của 12 nạn nhân tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam