Video xem thêm: Những girlgroup Hàn dù chưa tan rã nhưng ngày trở lại thì xa vời vợi