Video xem thêm: Khả Ngân bật khóc tại sinh nhật bất ngờ ở phim trường