Video xem thêm: Khi Juun Đăng Dũng thừa nhận không đánh răng và đi vệ sinh sau 3 ngày nhập ngũ thì đồng đội xung quanh đều không thể nhịn cười.