Video xem thêm: Không chỉ nói, cụ già bán hàng rong còn hát cả tiếng Hàn, ai xem cũng ngạc nhiên thích thú