Video xem thêm: Lam Trường thông báo tạm hoãn Lam Trường 9PM Live - song ca cùng Đông Nhi