Video xem thêm: Vụ tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai: Khám nơi ở Nga "vọc" có gì?