Video xem thêm: Người đàn ông Ấn Độ cụt 2 tay được cấp bằng lái xe