Video xem thêm: Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam - bác sĩ nói về tình trạng của các bệnh nhân