Video xem thêm: Yoona thể hiện đẳng cấp “rich kid” khi diện set đồ hơn cả trăm triệu ra sân bay