Video xem thêm: Lê Giang - Hữu Tín - Hoàng Mèo vụt mất 80 triệu trong gang tấc