Video xem thêm: Những hình ảnh đầu tiên của "Hậu duệ mặt trời": Hữu Vi, Cao Thái Hà "tay siết chặt tay"