Video xem thêm: Đôi bạn chó mèo dắt nhau đi khắp thế giới