Video xem thêm: 7 tựa game huyền thoại đã ‘đục khoét” toàn bộ tuổi thơ của 8x, 9x