Video xem thêm: Đây là cách xe ô tô Nhật Bản “cúi đầu” cảm ơn