Video xem thêm: Không chỉ có Tom Cruise, đây là những ngôi sao cũng từng "vào sinh ra tử" vì tự đóng cảnh mạo hiểm