Video xem thêm: Hoàng tử Harry và công nương Meghan lại phá vỡ nguyên tắc hoàng gia vì hôn nhau nơi công cộng