Video xem thêm: Bài hát bị nguyền rủa, cứ mỗi lần phát lên là sẽ có án mạng xảy ra