Video xem thêm: Bị chó dữ truy đuổi tới cùng, chuột con nhảy sông