Video xem thêm: “Nỗi khổ” của 4 Idol Hàn: khi nhan sắc lấn át tài năng, khi nào mới được công nhận?