Video xem thêm: Top 10 siêu sao mang áo số 7 xuất sắc nhất thế giới năm 2018