Video xem thêm: Dù chưa tới “mét 6”, nhưng những sao Việt sau vẫn sexy vô cùng